Vilkår

Når du besøker TOYOTA’s, forhandlerhjemmeside, må du godta nedenstående vilkår uten begrensninger.

Copyright© 2000 Toyota Norge AS (TN).


Innhold
TOYOTA’s forhandlerhjemmeside inneholder informasjon om TOYOTA produkter.TOYOTA produktene som er beskrevet på disse hjemmesidene selges kun i Europa av autoriserte TOYOTA forhandlere.De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som er tilgjengelig fra en autorisert TOYOTA forhandler. Informasjon som gis på hjemmesidene er ikke juridisk bindende, og må ikke oppfattes som forpliktende salgstilbud.Den informasjonen som gis på hjemmesidene er ment å være så fullstendig som mulig. TOYOTA forbeholder seg dog retten til å endre modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet for produktene når som helst og uten ytterligere forvarsel.Det forekommer at bilder er internasjonale med spesifikasjoner og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge.


Priser på TOYOTA produkter
Den prisinformasjon som formidles gjennom hjemmesiden er kun ment å være til generell veiledning, og kan ikke anses som forpliktende salgstilbud. Priser er veilende levert Oslo dersom annet ikke er angitt. Offisielle priser fra TOYOTA forhandlere vil således kunne avvike. Salg av ethvert TOYOTA produkt skjer på de vilkår som fremgår av den individuelle salgskontrakt.


Bruk av "cookie" teknologi.
TOYOTA benytter "cookie"-teknologi for å kartlegge hvordan brukerne navigerer gjennom hjemmesiden, for å registrere aktivitet, samt for å evaluere og forbedre tjenesten til brukerens beste. TOYOTA registrerer ikke informasjon om individuelle brukere gjennom denne teknologien. Legg merke til at du kan stille inn nettleseren til å ikke akseptere "cookies", eller til å gi deg forvarsel før de blir sendt.


Personlige data fra brukere.
Personlige data som mottas via TOYOTA forhandler- hjemmeside vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som TOYOTA tilbyr deg som forbruker. TOYOTA gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. TOYOTA vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.TOYOTA er ikke forpliktet til å overvåke hjemmesiden med hensyn til bidrag som er lagt inn av utenforstående. For slike bidrag har TOYOTA uansett intet ansvar. TOYOTA forbeholder seg retten til å sjekke slike data jevnlig og fjerne upassende bidrag uten ytterligere begrunnelse.


Copyright og opphavsrett.
Presentasjonen og alt innhold på forhandlerhjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt av TOYOTA.


Varemerker
Rettinghetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører Toyota Motor Corporation, Japan eller den rettighetene måtte være overført til (herunder TOYOTA forhandlere). Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.


Hyper-linker
TOYOTA’s  forhandlerhjemmeside kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. TOYOTA kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til TOYOTA’s forhandlerhjemmesiden skjer på eget ansvar.


Ingen garanti for innhold
TOYOTA tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og TOYOTA påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.


Begrensning av ansvar
TOYOTA fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.


Oppdateringsrutiner
TOYOTA forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkår når som helst, og du oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang du er på hjemmesiden.